Stäng ner Elbit!

Read this text in English.

Israels största vapentillverkare, Elbit Systems, är en världsledande utvecklare av drönare och övervakningsteknologi. Elbit Systems produkter upprätthåller Israels ockupation av Palestina och har en central funktion i Israels krigsförbrytelser mot den palestinska befolkningen. Som del av den israeliska militärindustrin har Elbit Systems alltså avgörande betydelse för den israeliska staten och krigsmateriel, “kvalitetstestad” på palestinier, är en viktig exportvara för landet.

Under de senaste åren har Sveriges inköp av israeliskt krigsmateriel ökat markant. Exempelvis köpte Försvarsmakten 2020 in en stor mängd militära radiosystem från Elbit Systems, 2022 köptes Elbits stridsledningssystem Albatross in till svenska flottan och i oktober 2023 tecknade Sverige ett tioårigt avtal på 1,7 miljarder kronor för att Elbit ska "leda utrullningen av arméns digitaliseringsprogram". 2021 bedömde Elbit Systems att Sverige är en så pass lovande marknad att en svensk filial upprättades, och sedan nyligen finns Elbit att hitta på Långfilsgatan 5 i Göteborg. Den svenska staten är alltså direkt skyldig till att stötta den israeliska krigsmaskinen.‌‌

Vi som lanserar det här uppropet vill skapa en värld fri från förtryck, ockupation och krig. Att stänga ner Elbit skulle innebära ett hårt slag mot apartheid och rasism internationellt och en seger för den globala kampen mot krig och militarisering. Att kasta ut Elbit Systems från Sverige är ett utmärkt första steg mot fullständig bojkott av Israel, och genom att kroka arm och uthålligt, omsorgsfullt och medvetet sträva mot vårt mål leder även de minsta stegen där vi står till att vi vinner.

Stäng ner alla krigsmaskiner - Elbit ut ur Sverige! Stäng ner Elbit! #ShutElbitDown

Vad är Elbit Systems?

Elbit Systems är Israels största vapenföretag vars omfattande verksamhet har ett stort inflytande på Israels militariserade ockupation av Palestina. Elbit förser den israeliska militären med 85 procent av deras drönare och 85 procent av deras landbaserade utrustning. Företagets övervakningsutrustning övervakar palestinier genom drönaroperationer, vid gränsövergångar och längs med Israels apartheidmur. Elbit förser IDF med all ammunition av liten kaliber genom dotterbolaget IMI Systems och dess beväpnade fjärrstyrda båtar används för att attackera palestinska fiskare. Deras Hermesdrönare har använts till utomrättsliga avrättningar i länder som Sudan och till andra operationer i Egypten, samtidigt som de möjliggör slakten på palestinier i Gaza. De såg en stor användning under angreppen på Gaza 2008 och 2014 då Israel dödade 1 417 respektive 2 202 palestinier, inklusive fyra pojkar som dödades under en Hermesräd när de lekte på en strand i Gaza 2014.

Elbits affärsmodell är att sedan sälja denna teknik vidare till imperialismens förstärkning på andra håll. Dess drönare används i brittiska militär- och gränsoperationer och används även av EU:s militariserade gränsmyndighet Frontex. Samma teknik som utrustar Israels apartheidmur används längs USA:s gränsmur mot Mexiko och används för övervakning av ursprungsbefolkningars landområden. Elbits drönare har köpts i stora volymer av Indien, som i sin tur använder dem i våldsamma militära kampanjer för att upprätthålla repressionen mot Kashmirs befolkning.