Kampanjvideo juni 2024

I slutet av juni 2024 skapade vi en kort video med information om Elbit Systems och den internationella kampanjen för deras nedstängning. Se videon här eller i våra sociala medier!

0:00
/

I oktober 2023, mitt under Israels folkmord på palestinier, tecknade den svenska försvarsmakten ett avtal värt 1,7 miljarder kronor med det israeliska vapenföretaget Elbit Systems dotterbolag i Sverige.

Flera aktörer har tagit ställning och valt att sluta samarbeta och investera i Elbit efter kritik mot företaget. Här är några exempel:

2010 slutade svenska AP fonderna att investera i Elbit då företagets verksamhet inte är förenlig med internationella lagar som Haag- och Genèvekonventionerna som ska skydda civilbefolkningen vid väpnade konflikter. Elbit System bidrar till exempel med övervakningsutrustning till apartheidmuren på ockuperad mark i Jerusalem.

På senare tid har även Svenska Länsförsäkringar, den norska pensionsfonden KLP och australiensiska Future Fund slutat investera i Elbit Systems, med motiveringen att Elbit genom sitt dotterbolag IMI producerar klustervapen.

Klustervapen är sedan 2008 internationellt förbjudna enligt konventionen om förbud mot klustervapen. Dessa vapen öppnar sig i luften och sprider ut en stor mängd mindre bomber. Vapnets stora spridning gör det svårt att kontrollera vad och vilka som kommer att träffas, vilket ofta leder till allvarliga humanitära konsekvenser med många civila dödsfall.

I februari i år så meddelade Itochu, ett av Japans största handelsbolag, och flygföretaget Nippon Aircraft Supply, att de avslutar allt samarbete med Elbit.
I Tokyo hade protester hållts utanför Nippon Aircraft Supplys kontor, och en namninsamling som uppmanade de japanska företagen att avsluta sin relation med Elbit samlade in mer än 33 000 namnunderskrifter. Japans utrikesministerium uppmanade även företagen att följa Internationella domstolens i Haags beslut om att alla länder är skyldiga att stoppa Israels folkmord i Gaza.

Genom påtryckningar och informationsspridningen av aktivister, tillsammans med Internationella domstolen i Haags beslut, så avslutar fler och fler företag och länder sina samarbeten med Elbit Systems.

Aktionerna mot Elbit fortsätter världen över och här i Sverige kommer vi att fortsätta kampen tills avtalen är hävda och Elbit har stängts ner!