Stör Elbits anställningsprocesser!

Folkmord är lönsamt och Elbit i Sverige växer i snabb takt. De har just nu 13 nya tjänster utlysta på sin karriärsida, i både Göteborg och Skövde.

Om alla som ser det här tar några minuter av sin dag och går in och söker till dessa tjänster kommer det störa deras rekrytering en hel del och göra det svårare för dem att växa - vilket är ett direkt slag mot deras verksamhet.

Nu stör vi Elbit!