Göteborg 28/3: Manifestation utanför Elbit

Kom kroka arm och stäng ner Elbit! Vi samlas torsdag 28 mars utanför Elbits kontor på Långfilsgatan 5 kl 12.00 för att störa dem på jobbet!

Elbit system är Israels största vapenföretag, ledande inom utveckling av drönare och övervakning, “testade i strid” vilket innebär att de har använts för att förtrycka palestiner.

Under de senaste åren har Sverige gjort stora köp av israeliska vapen, 2020 köpte svenska Försvarsmakten militära radiosystem från Elbit, 2022 köptes Elbits stridsledningssytem till svenska flottan och i oktober förra året tecknade Sverige ett 10-årigt avtal med Elbit värt 1,7 miljarder kronor.

Det här gör att svenska staten är direkt medskyldig till att stötta Israels vapenindustri som upprätthåller Israels ockupation av Palestina och det pågående folkmordet av palestinier. Låt oss stänga ner Elbit i Göteborg som en del i den globala kampen mot krig och militarisering och för att stoppa Israels apartheidsystem.