Göteborg 25/3: Blockad mot Elbit Systems Sweden AB i Göteborg

Klockan 14:14 i dag tog sig två aktivister in i byggnaden på Långfilsgatan 5 i Kallebäck, Göteborg, i syftet att blockera ett kontor tillhörande företaget Elbit Systems Sweden AB. Aktivisterna blockerade kontoret i lite över en timme innan de blev bortförda av polis. I skrivande stund har en av dem släppts av polisen.

En av aktivisterna sade inför aktionen: "Jag tycker att det är min plikt som medmänniska att göra allt jag kan för att protestera. Folkmordet mot Palestinier har pågått i månader, under tiden har den svenska staten tecknat ett miljardavtal med det svenska dotterbolaget till Israels största vapenföretag. Trots den omfattande dokumentationen av krigsbrott och ett uttalande från internationella domstolen i Haag (ICJ) väljer våra politiker att fortsätta att stödja den Israeliska ockupationsmakten på detta sätt, medan Wallenstam fortsätter att hyra ut sina lokaler till Elbit. Men det går inte att ta ställning mot ett folkmord i efterhand. Civil olydnad som historiskt varit så viktigt i kampen för social rättvisa känns under omständigheterna väl motiverat i förhållande till den här situationen."

För mer information om bolagsstruktur och Elbit Swedens kopplingar till sitt israeliska moderbolag, se: https://stangnerelbit.se/faq/