Pressmeddelande: Blockad mot Elbit i Göteborg!

JUST NU: BLOCKAD MOT ELBIT I GÖTEBORG

Följ liveströmmandet från blockaden på Instagram.

Kl 11:20 idag tog sig tre aktivister in i byggnaden på Långfilsgatan 5 i Kallebäck, Göteborg, i syftet att blockera ett kontor tillhörande företaget Elbit Systems Sweden AB.

En av aktivisterna säger inför aktionen: "Folkmordet mot Palestinier har pågått i ett halvår, under tiden har den svenska staten tecknat ett miljardavtal med det svenska dotterbolaget till Israels största vapenföretag. Trots den omfattande dokumentationen av krigsbrott och ett uttalande från internationella domstolen i Haag (ICJ) väljer våra politiker att fortsätta att stödja den Israeliska ockupationsmakten, medan Wallenstam fortsätter att hyra ut sina lokaler till Elbit. Men det går inte att ta ställning mot ett folkmord i efterhand."

Bakgrund:

Alla företag har enligt FN:s principer om företag och mänskliga rättigheter, UNGPs, ett ökat ansvar i krigstid. I detta nu att säkra att de inte bidrar till eller är kopplade till våldet mot civila palestinier.

Den femte april antog FN en resolution om vapenembargo och upphörd försäljning av militär utrustning till Israel.

Vårt uttalande om kopplingen mellan Elbits Systems Sweden AB och moderbolaget.