Torsdag 21 december: Göteborg och världen säger Stäng ner Elbit!

Torsdag 21 december: Göteborg och världen säger Stäng ner Elbit!
Budskapen "Stäng ner Elbit" och "Elbits vapen dödar barn", tillsammans med blodiga barnhänder, prydde Elbit Systems Sveriges fasader på Långfilsgatan 5 morgonen torsdag 21 december.

Torsdagen 21 december deltog kampanjnätverket Stäng ner Elbit i en global aktionsdag mot Israels största vapentillverkare, Elbit Systems, som sträckte sig från Brasilien till Japan med många stopp däremellan.

0:00
/

Dagen började med att Elbit Systems Sveriges kontor på Långfilsgatan 5 pryddes med budskapen "Stäng ner Elbit" och "Elbits vapen dödar barn", tillsammans med blodiga barnhänder.

Under dagen lanserades också en offentligt mailkampanj mot Wallenstam AB, fastighetsägare på Långfilsgatan tillika Elbit Systems Sveriges hyresvärd. Så länge Wallenstam hyr ut till Elbit Systems Sverige tjänar Wallenstam på den israeliska krigsindustrins framfart i Palestina och övriga världen och gör sig medskyldig till förbrytelserna som begås mot det palestinska folket med Elbit Systems utrustning.

Göteborg fortsatte protesterna mot Elbit Systems med en gatumanifestation på torsdagseftermiddagen utanför vapentillvarkens svenska kontor, och även dagen efter, fredag 22 december, när den globala aktionsdagen officiellt var över, fortsatte protesterna mot Elbit Systems när människor intog Göteborgs Centralstation under rusningstid för att dra uppmärksamhet till frågan om att stänga ner den israeliska krigsmaskinen – och i förlängningen alla krigsmaskiner.

0:00
/

Anslut dig du med till rörelsen för att stänga ner Elbit Systems! Representanter för Elbit Systems Sverige påstår att de är åtskilda från den internationella koncernen och det israeliska moderbolaget. Vi vet och hävdar att den svenska filialens företagsjuridiska resonemang till trots är de klart och tydligt politiskt och ekonomiskt sammanbundna och förtjänar därför samma kritik som hela Elbit Systems.

Var med och ställ till svars deras samarbetspartners som gör sig medskyldiga till folkmord och andra förbrytelser mot Palestinas folk, till exempel svenska staten, genom bland annat myndigheten Försvarets materielverk, och fastighetsägaren Wallenstam AB!

Stäng ner alla krigsmaskiner - Elbit ut ur Sverige! Stäng ner Elbit!