Vi lanserar mailkampanj: Vräk Elbit Systems, Wallenstam!

Idag, 21 december, pågår en internationell aktionsdag mot Elbit System med deltagare världen över. Som en del av vårt bidrag till aktionsdagen lanserar vi en mailkampanj för att få Wallenstam, Elbit Systems hyresvärdar, att vräka Elbit Systems ur sina lokaler på Långfilsgatan 5 i Kallebäck, Göteborg.

Var med och vräk Elbit Systems!

Maila Wallenstam AB:s VD och vice-VD med mallarna nedan (skriv gärna om dem för att passa dig):

Till VD:n (byt ut [snabela] mot @): hans.wallenstam[snabela]wallenstam.se

Hej Hans,

Jag skriver till dig för att informera om en av Wallenstams hyresgäster, Elbit Systems. Elbit Systems är ett israeliskt vapenföretag som nyligen inrättat en filial i Sverige. Företaget har sitt huvudkontor på en av era adresser, Långfilsgatan 5 i Göteborg. Elbit Systems förser den israeliska militären med 85 procent av deras drönare och 85 procent av deras landbaserade utrustning. Detta företag har en aktiv del i folkmordet[1] av vad som nu är kring 24 000 civila palestinier. Omkring hälften av de som mördats var barn. Elbit Systems tjänar miljontals på pågående folkmord, pengar som företaget sedan använder för att betala sin hyra till dig och ditt företag. Alltså tjänar även du på dessa krigsförbrytelser. Utöver att bidra till folkmordet i Gaza har även deras Hermesdrönare använts till utomrättsliga avrättningar i länder som Sudan, samt liknande operationer i Egypten. Wallenstam tar emot blodspengar i hyra, och det gör er till medlöpare till denna omoraliska krigföring som både EU, FN, och organisationer som Läkare Utan Gränser och Amnesty har fördömt. Att Wallenstam väljer att hyra ut till Elbit Systems, som direkt finansierar och utrustar IDF, är inte bara skamligt och oacceptabelt, Wallenstam riskerar även att göra sig medskyldigt[2] till dessa krigsförbrytelser om tystnaden kring situationen fortgår. Wallenstam bör omedelbart vräka företaget ur sina lokaler. Så länge Elbit Systems får hyra av Wallenstam, har du och dina kollegor blod på era händer.

Jag hoppas innerligt att du ser över detta och åtgärdar det snarast.

Med Vänliga Hälsningar,
En upprörd medborgare/hyresgäst

[1] Folkmord stipulerats i Romstadgans artikel 6 och samt i Folkmodskonventionen artikel 2, som nedan. Oftast är uppsåt svårast att bevisa i en rättssal, sedan oktober 2023 har flertalet israeliska politiker och beslutsfattare uttryckligen uttryckt uppsåt att förgöra det palestinska folket.

”Med folkmord avses i denna stadga var och en av följande gärningar förövad i avsikt att helt eller delvis förgöra en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös folkgrupp som sådan, nämligen:
a) att döda medlemmar av folkgruppen,
b) att tillfoga medlemmar av folkgruppen svår kroppslig eller själslig skada,
c) att uppsåtligen påtvinga folkgruppen levnadsvillkor som är avsedda att medföra dess fysiska undergång helt eller delvis,
d) att genomföra åtgärder som är avsedda att förhindra födelser inom folkgruppen,
e) att med våld överföra barn från folkgruppen till en annan folkgrupp.

Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen (senast uppdaterad 2010), antagen 17 July 1998, ISBN No. 92-9227-227-6, https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/RS-Eng.pdf; Konventionen om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord, antagen i New York den 9 december 1948. Ratificerad av Sverige den 9 maj 1952 https://www.regeringen.se/contentassets/7187cb03d74e43a89991198a13251638/konventionen-om-forebyggande-och-bestraffning-av-brottet-folkmord-genocide-so-195264/

[2] Direkt, indirekt eller fördelaktigt medverkan och tyst medskydlighet, utvecklas som juridiskt fält, detta kan uppstå genom att underlätta eller dra nytta av krigsbrott och kränkningar av mänskliga rättigheter. Andrew Clapham and Scott Jerbi, ‘Categories of corporate complicity in human rights abuses’ (2000) 24 Hastings International and Comparative Law Review 339; Florian Wettstein, ‘Silence as complicity: elements of a corporate duty to speak out against the violation of human rights’ in Wesley Cragg (ed), Business and Human Rights (Edward Elgar 2012) 108.

Mailmallen som pdf:

Till vice-VD:n (byt ut [snabela] mot @): marina.fritsche[snabela]wallenstam.se

Hej, Marina Fritsche.

Jag skriver till dig för att informera om en av Wallenstams hyresgäster, Elbit Systems. Elbit Systems är ett israeliskt vapenföretag som nyligen inrättat en filial i Sverige. Företaget har sitt huvudkontor på en av era adresser, Långfilsgatan 5 i Göteborg. Elbit Systems förser den israeliska militären med 85 procent av deras drönare och 85 procent av deras landbaserade utrustning. Detta företag har en aktiv del i folkmordet[1] av vad som nu är kring 24 000 civila palestinier. Omkring hälften av de som mördats var barn. Elbit Systems tjänar miljontals på pågående folkmord, pengar som företaget sedan använder för att betala sin hyra till dig och ditt företag. Alltså tjänar även du på dessa krigsförbrytelser. Utöver att bidra till folkmordet i Gaza har även deras Hermesdrönare använts till utomrättsliga avrättningar i länder som Sudan, samt liknande operationer i Egypten. Wallenstam tar emot blodspengar i hyra, och det gör er till medlöpare till denna omoraliska krigföring som både EU, FN, och organisationer som Läkare Utan Gränser och Amnesty har fördömt. Att Wallenstam väljer att hyra ut till Elbit Systems, som direkt finansierar och utrustar IDF, är inte bara skamligt och oacceptabelt, Wallenstam riskerar även att göra sig medskyldigt[2] till dessa krigsförbrytelser om tystnaden kring situationen fortgår. Wallenstam bör omedelbart vräka företaget ur sina lokaler. Så länge Elbit Systems får hyra av Wallenstam, har du och dina kollegor blod på era händer.

Jag hoppas innerligt att du ser över detta och åtgärdar det snarast.

Med vänliga hälsningar,
En upprörd medborgare/hyresgäst

[1] Folkmord stipulerats i Romstadgans artikel 6 och samt i Folkmodskonventionen artikel 2, som nedan. Oftast är uppsåt svårast att bevisa i en rättssal, sedan oktober 2023 har flertalet israeliska politiker och beslutsfattare uttryckligen uttryckt uppsåt att förgöra det palestinska folket.

”Med folkmord avses i denna stadga var och en av följande gärningar förövad i avsikt att helt eller delvis förgöra en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös folkgrupp som sådan, nämligen:
a) att döda medlemmar av folkgruppen,
b) att tillfoga medlemmar av folkgruppen svår kroppslig eller själslig skada,
c) att uppsåtligen påtvinga folkgruppen levnadsvillkor som är avsedda att medföra dess fysiska undergång helt eller delvis,
d) att genomföra åtgärder som är avsedda att förhindra födelser inom folkgruppen,
e) att med våld överföra barn från folkgruppen till en annan folkgrupp.

Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen (senast uppdaterad 2010), antagen 17 July 1998, ISBN No. 92-9227-227-6, https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/RS-Eng.pdf; Konventionen om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord, antagen i New York den 9 december 1948. Ratificerad av Sverige den 9 maj 1952 https://www.regeringen.se/contentassets/7187cb03d74e43a89991198a13251638/konventionen-om-forebyggande-och-bestraffning-av-brottet-folkmord-genocide-so-195264/

[2] Direkt, indirekt eller fördelaktigt medverkan och tyst medskydlighet, utvecklas som juridiskt fält, detta kan uppstå genom att underlätta eller dra nytta av krigsbrott och kränkningar av mänskliga rättigheter. Andrew Clapham and Scott Jerbi, ‘Categories of corporate complicity in human rights abuses’ (2000) 24 Hastings International and Comparative Law Review 339; Florian Wettstein, ‘Silence as complicity: elements of a corporate duty to speak out against the violation of human rights’ in Wesley Cragg (ed), Business and Human Rights (Edward Elgar 2012) 108.

Mailmallen som pdf:

Som sagt: Var med och vräk Elbit Systems!